It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Agħżel il-prodott mediċinali tiegħek

Jekk jogħġbok agħżel il-prodott mediċinali li ser tuża jew li qed tuża. 

ĊAĦDA TA’ RESPONSABBILTÀ: Jekk jogħġbok innota li l-prodotti mediċinali mmarkati bil-griż mhumiex disponibbli bħalissa fil-pajjiż tiegħek.